تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 نام کامل انجمن صنفی یا کانون. 2- حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون. 3- محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون. 4-چگونگی تامین منابع مالی انجمن صنفی یا کانون ازطـریق ورودیه ، حق عضویت ، کمکهای مالی داوطلبانه وسایر منابع قانونی دیگر به گونه ای که مطابق قوانین ومقررات کشور ، تشکل را دارای ماهیت انتفاعی ننماید. 5-شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون 6-شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء . 7-تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیات مدیره ، بازر یا بازرسان (درصورت وجود دبیر وظایف وی نیز مشخص شود). 8-نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده: به منظور حفظ وحدت رویه درتشکیل مجامع عمومی واعتبارلازم برای تصمیم گیری ها و انتخابات مسئولان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، لازم است موارد زیر در اساسنامه تشکل منظور گردد: 8- 1- حداقل نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی وفوق العاده در مرحله اول، نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم ، یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد . 8- 2- تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در هر مرحله، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین منظور گردد. مگر درمورد انتخابات موضوع این مقررات که با اکثریت نسبی آراء حاضران خواهد بود . 8 – 3- نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ، دست کم دو سوم آرای حاضران منظور گردد. 8-4 – انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی دارای بیش از 1000عضو ، می توانند در اساسنامه خود، مرحله سوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی را با رعایت مهلت های قانونی مقرر ، با حضور حداقل 500 عضو ، در نظر بگیرند و مجامع عمومی مورد نظر آنها در مرحله سوم با نصاب مذکور رسمیت خواهد یافت . 8-5- هریک از اعضای مجمع عمومی تشکلهای موضوع این مقررات می توانند یکی دیگر از اعضای تشکل مربوط را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند . 9- اهداف ، وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون 10-مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی. در اجرای ماده 18 آیین نامه که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء درهر سال مالی کمتر نباشد. . این مقررات با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 26/6/91به تصویب وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی رسید و جایگزین مقررات مصوب 19/4/72 شورای عالی کار گردید شوراهای اسلامی کار شورای اسلامی کار شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان یک کارگاه و نماینده کارفرما ( مدیریت ) که در واحدهای دارای بیش از 35 نفر شاغل دائم ، تشکیل می شود . وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار عبارتند از : 1- ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور . 2- همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی . 3- بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی ، فنی و حرفه ای و نظایر آن . 4- نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه . 5- همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد . 6- بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد . 7- تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد . 8- بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره مراحل تشکیل شوراهای اسلامی کار مراحل تشکیل شورا : 1 –مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه 2 - دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیئت تشخیص 3 – برگزاری اولین مجمع عمومی 4 – تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا 5 – درج آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا 6 –اعلام داوطلبی کاندیداهای عضویت در شورا 7 – بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط 8 – دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا و تصویب اساسنامه 9 – برگزاری مجمع عمومی 10 – تعیین سمت اعضاء 11 – ثبت شورا و صدور اعتبارنامه اعضاء 1 – مراجعه نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه : نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده 1 آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار به منظور بررسی شرایط کارگاه جهت تشکیل شورای اسلامی کار به کارگاه مراجعه می نماید . در صورت عدم مراجعه نماینده وزارت کار، کارگران می توانند درخواست تشکیل شورا را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا نزدیک ترین اداره کار به محل اشتغال خود ارائه نمایند. کمترین نصاب تشکیل شورای اسلامی کار دارا بودن حداقل 36 شاغل دائم ( تعریف شاغل دائم مطابق تبصره 3 ماده 1 آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار به افرادی اطلاق می شود که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند ، بنابراین عبارت شاغل دائم لزوما بر قرارداد کار دائم دلالت ندارد ) در کارگاه می باشد. 2 - دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیئت تشخیص : نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی مدیریت آگهی دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا را منتشر می کند . 3 – برگزاری اولین مجمع عمومی : انتخابات جهت تعیین نماینده مجمع عمومی کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت داوطلبان با حضور حداقل یک دوم کارکنان واحد به استثناء مدیریت انجام می گیرد. که پس از اعلام رسمیت جلسه و معرفی کاندیداها رأی گیری صورت گرفته و کاندیدایی که بیشترین رأی را کسب کند، نماینده کارکنان در هیئت تشخیص صلاحیت خواهد بود. 4 – تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا : این هیئت از ترکیب 3 نفر ، نماینده اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نماینده وزارتخانه مربوطه و نماینده کارکنان (در صورتجلسه مجمع عمومی و بر اساس انتخابات تعیین شده است) به منظور بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی کار تشکیل می شود. تعریف نماینده وزارتخانه مربوطه مطابق آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار : ماده 9ـ نماینده وزارتخانه مربوطه در هیأت تشخیص صلاحیت موضوع بند 2 تبصره ماده 2 قانون در مورد واحد های دولتی و وابسته به دولت نماینده وزارتخانه ای خواهد بود که واحد تابع یا وابسته به آن باشد. در مورد نهادها و بخش خصوصی نماینده وزارتخانه ای است که فعالیت آن واحد در حیطه نظارت آن وزارت قرار دارد. تبصره : چنانچه وزارتخانه مربوط براساس درخواست وزارت کار و امور اجتماعی ظرف مدت 15 روز نماینده خود را معرفی ننماید دو عضو دیگر هیأت به اتفاق آراء نظر خود را نسبت به داوطلبان اعلام و انتخابات طبق مهلت های مقرر در این قانون ادامه پیدا می کند . 5 – درج آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا توسط نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 6 –اعلام داوطلبی کاندیداهای عضویت در شورا : کاندیداهای عضویت در شورا بایستی فرم مشخصات فردی کاندیدا را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل داده و رسید دریافت نمایند. 7 – بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا و اعلام اسامی کاندیداهای واجد شرایط : الف : شرایط عضویت در شورا : -حداقل سن 22 سال تمام - حداقل سابقه کار، یک سال در همان واحد (به استثناء کارگاههایی که کمتر از 2 سال سابقه دارند.) - اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی (برای اقلیتهای مذهبی التزام به قانون اساسی کافی است.) - عدم گرایش به احزاب و گروه های غیر قانونی - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن - تابعیت ایران - برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاقی - عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ب : بررسی صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورا : هیئت تشخیص ، صلاحیت داوطلبان عضویت در شورا را به طرق مقتضی بررسی و ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ تکمیل اعضای خود نتایج را اعلام می نماید . ج : درصورتیکه تعداد کاندیداها از تعداد یک و نیم برابر اعضای اصلی و علی البدل شورا کمتر باشد آگهی اعلام کاندیداتوری عضویت در شورا برای بار دوم درج می گردد . تعداد اعضای شورا مطابق ماده 17 قانون با توجه به تعداد کارکنان کارگاه به شرح ذیل تعیین می شود : از 36 تا 150 نفر 2 نفرعضو اصلی 2 نفر عضو علی البدل از 151 تا 500 نفر 4 نفرعضو اصلی 3 نفر عضو علی البدل از 501 تا 1000 نفر 6 نفر عضو اصلی 4 نفر عضو علی البدل از 1001 تا 5000 نفر 8 نفر عضو اصلی 5 نفر عضو علی البدل از 5000 نفر به بالا 10 نفر عضو صلی 6 نفر عضو علی البدل علاوه بر اعضاء فوق یک نفر از اعضای شورا به انتخاب مدیریت حداکثر یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات معرفی و به عنوان نماینده مدیر در شورا فعالیت می نماید . 8 – دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورا و تصویب