تبلیغات
سامانه ایران صنعت - لیست انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 لیست انجمن ها و تعاونی های صنفی کارگری و کارفرمایی اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی اساسنامه انجمن صنفی کارگری لیست انجمن های صنفی انجمن های صنفی چیست اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی نحوه تشکیل انجمن آیین نامه انجمن های صنفی ماده 131 قانون کاروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صفحه نخست درباره ما قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کار فرآیندها منابع پیوندها ارتباط با ما فهرست کانون های سراسری دارای اعتبار فهرست کانون انجمن های صنفی کارگری دارای فهرست کانون های انجمن صنفی کارفرمایی98.1 KB فهرست انجمن های صنفی فرااستانی دارای اعتبار فهرست انجمن های صنفی کارفرمایی فراKB فهرست انجمن های صنفی کارگری فرااستانی دارای اعتبار تا پایان دیفهرست انجمن ها و کانون های منحل فهرست انجمن های صنفی و کانون های استانی دارای اعتبار آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صفحه نخست روابط کار اشتغال و کارآفرینی رفاه اجتماعی تعاون قوانین و مقررات چارت سازمانی مراکز زیر مجموعه و ادارات تابعه خدمات ارتباط با ما درباره ما » منوی افقی » تشکلات کارگری و کارفرمایی » انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی، شورای اسلامی کار و کانون کارگران بازنشسته استان . انجمن های صنفی کارگری در اجرای ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران ،کارگران مشمول قانون کار می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند. ارکان انجمن صنفی کارگری عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است : 1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء . 2- دریافت حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود . 3- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی ، صندوق قرض الحسنه ، همچنین تلاش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات . 4- همکاری با وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی در جهت شناخت مشکلات کارگری و اجرای قانون کار . 5- عضویت در کانون انجمن های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط . 6- فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات . 7- همکاری با سایر تشکل های کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده است . مقررات مربوط به تدوین اساس نامه مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط در اجرای ماده 11 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوط،مقررات مربوط به تدوین اساسنامه تشکل های فوق الذکر به شرح آتی تدوین می گردد و کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط در تنظیم اساسنامه خود، ملزم به مشخص نمودن موارد زیرمی باشند: 1- نام کامل انجمن صنفی یا کانون. 2- حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون. 3- محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون. 4-چگونگی تامین منابع مالی انجمن صنفی یا کانون ازطـریق ورودیه ، حق عضویت ، کمکهای مالی داوطلبانه وسایر منابع قانونی دیگر به گونه ای که مطابق قوانین ومقررات کشور ، تشکل را دارای ماهیت انتفاعی ننماید. 5-شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون 6-شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء . 7-تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیات مدیره ، بازر یا بازرسان (درصورت وجود دبیر وظایف وی نیز مشخص شود). 8-نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده: به منظور حفظ وحدت رویه درتشکیل مجامع عمومی واعتبارلازم برای تصمیم گیری ها و انتخابات مسئولان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، لازم است موارد زیر در اساسنامه تشکل منظور گردد: 8- 1- حداقل نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی وفوق العاده در مرحله اول، نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم ، یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد . 8- 2- تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در هر مرحله، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین منظور گردد. مگر درمورد انتخابات موضوع این مقررات که با اکثریت نسبی آراء حاضران خواهد بود . 8 – 3- نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ، دست کم دو سوم آرای حاضران منظور گردد. 8-4 – انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی دارای بیش از 1000عضو ، می توانند در اساسنامه خود، مرحله سوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی را با رعایت مهلت های قانونی مقرر ، با حضور حداقل 500 عضو ، در نظر بگیرند و مجامع عمومی مورد نظر آنها در مرحله سوم با نصاب مذکور رسمیت خواهد یافت . 8-5- هریک از اعضای مجمع عمومی تشکلهای موضوع این مقررات می توانند یکی دیگر از اعضای تشکل مربوط را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند . 9- اهداف ، وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون 10-مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی. در اجرای ماده 18 آیین نامه که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل 5 درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء درهر سال مالی کمتر نباشد. . این مقررات با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 26/6/91به تصویب وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی رسید و جایگزین مقررات مصوب 19/4/72 شورای عالی کار گردید. انجمن های صنفی کارفرمایی در اجرای ماده 131 قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان ، کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند . ارکان انجمن صنفی کارفرمایی عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- هیات مدیره 3- بازرسان وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارفرمایی به شرح زیر است : 1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضاء . 2- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویت ها . 3- برنامه ریزی برای تامین نیازها ، توسعه و گسترش فعالیت ها . 4- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک . 5- سعی در بهبود و کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت . 6- کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار . 7- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن . 8- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور . 9- جمع آوری حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود. 10- همکاری با انجمن های صنفی کارگری یا کانون های استانی و دیگر انجمن های صنفی کارفرمایی و سایر تشکل های کارفرمایی . 11- ارایه نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط . مراحل تشکیل انجمن صنفی مراحل تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی : 1- ارسال تقاضانامه تأسیس 2- ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه 3- درج آگهی تأسیس در یکی از روزنامه ها 4- تنظیم پیش نویس اساسنامه مطابق مقررات 5 - دعوت و برگزاری مجمع عمومی 6 - ارائه مدارک و ثبت انجمن صنفی 7 - درج آگهی انجام انتخابات و ثبت انجمن صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور 1- ارسال تقاضانامه تأسیس : نصاب لازم برای تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی تقاضای حداقل 10 شخصیت حقیقی یا حقوقی در حوزه فعالیت انجمن صنفی می باشد . ارسال تقاضانامه تأسیس و پیگیری مراحل ثبت انجمن صنفی با توجه به حوزه فعالیت ( شهر ، شهرستان یا استان ) در اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه و در صورتیکه حوزه فعالیت انجمن صنفی فراتر از یک استان باشد ، در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی صورت می گیرد . 2- ارائه مدارک مبنی بر کارفرما بودن و اشتغال متقاضیان در حرفه یا صنعت مربوطه : الف : تکمیل فرم مشخصات تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی ب : رسید پرداخت حق بیمه یا قرارداد کار معتبر کارگران ج : مجوز فعالیت معتبر نظیر پروانه بهره برداری د : آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات ( برای اشخاص حقوقی الزامی است )